DNB - Projectlead Financial Risk

Bij De Nederlandsche Bank (DNB) werken we aan vertrouwen. Want op financiële instellingen wilt u kunnen vertrouwen. Dat kan als ze financieel gezond zijn en goed bestuurd worden. Dan kunnen wij allemaal blijven rekenen op ons spaargeld en op een uitkering van de verzekering bij schade. Maar vertrouwen is ook dat u ervan uit kunt gaan dat uw spaargeld zijn waarde behoudt. Of uw pensioen. En dat online betalingen soepel en veilig verlopen. Kortom, we maken ons bij DNB sterk voor een stabiel financieel stelsel en dragen daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.

 

Jij hebt impact
DNB’s missie is financiële stabiliteit en duurzame welvaart. Jij draagt hieraan bij door toezicht op belangrijke spelers in de financiële markt te houden. Pensioenfondsen beheren miljarden pensioengelden en verzekeraars zijn verantwoordelijk voor miljoenen verzekerden. Tegelijkertijd staan beide sectoren voor grote uitdagingen, door o.a. het pensioenakkoord, consolidatie en overnames en het groeiende belang van klimaatrisico’s, data en technologie. Aan jou de taak om in dit complexe speelveld met steeds nieuwe ontwikkelingen, toezicht te houden.

Zo doe je dat als Projectlead Financial Risk
Als projectleider leid je onderzoeksmissies. In deze hoedanigheid spreek je direct met het bestuur van de verzekeraars en pensioenfondsen. Je voert in wisselende teams onderzoeken uit naar de beheersing van van financiële risico’s, bijvoorbeeld t.a.v. het beleggingsbeleid en de waardering specifieke activa- en passivacategorieën door verzekeraars en pensioenfondsen. Je team bestaat uit diverse specialisten met een achtergrond op het gebied van vermogensbeheer, actuariaat of interne modellen. Je houdt toezicht op meerdere instellingen door heel Nederland, zowel in de pensioen- als verzekeringssector, wat je functie zeer uitdagend en afwisselend maakt!

Wat ga je precies doen?
Je stuurt als zogenaamde “Head of Mission” onafhankelijke onderzoeksteams aan. Je zorgt daarbij dat het onderzoek tijdig wordt afgerond en een goede basis biedt voor het verminderen van risico’s bij de instelling.

Dat doe je o.a. door:

  • Scherpe onderzoeksdoelen en criteria in kaart te brengen voordat je op onderzoek gaat.
  • Met een team bij de instelling op locatie een aantal weken onderzoek te doen, door het afnemen van interviews en het analyseren van documenten, processen en systemen.
  • Draagvlak te creëren bij de instellingen en je collega’s voor de bevindingen.
  • Bevindingen vast te leggen in een eindrapport en daar hoor- en wederhoor op toe te passen.
  • Het begeleiden van de meer junior collega’s binnen het team.

Dit breng je mee
Bij DNB werk je met inhoudelijke professionals. De kwaliteit van je collega’s is hoog. Je hebt affiniteit hebt met diverse onderzoeksonderwerpen en je bent sterk en zuiver in je mening- en oordeelsvorming. Met jouw uitstekende communicatievaardigheden, organisatiesensitiviteit en beïnvloeding-skills weet je goede relaties op te bouwen met collega's en de instellingen. Je bent doortastend en vraagt door. Indien nodig ga je de confrontatie met instellingen niet uit de weg.