ZWITSERLEVEN
Zwitserleven is gespecialiseerd in pensioenen en heeft een pakket aan pensioenproducten dat aan ieders specifieke situatie tegemoet komt. Zowel voor bedrijven als voor particulieren. Voor mensen die zekerheid willen, voor mensen die risico willen nemen. Met pensioenen als onze absolute specialisatie en hypotheek- en beleggingsproducten wanneer die ook een bijdrage kunnen leveren aan inkomen voor later. Zwitserleven was in die tijd de Nederlandse vestiging van het Swiss Life concern. (maar nu onderdeel van Vivat)
Een internationale verzekeringsmaatschappij, die in Europa behoort tot de top 10 van pensioenverzekeraars. En met een wereldwijde netwerkstructuur, waardoor Swiss Life en dus ook Zwitserleven internationale ondernemingen kan ondersteunen waar ook ter wereld. Een aantal voorbeelden om een idee te krijgen van de werkzaamheden. (periode 1992 - 1997).

 Onderwerp Ondersteuning relatiebeheer
 Doelstelling Ondersteuning van de relatiebeheer afdeling door middel van tariefberekeningen. Meerjaren prognoses van de collectieve pensioenen van bedrijven.
 Kennisgebied Collectieve pensioen regelingen, Cobol programmeren, wetgeving

 Onderwerp Collectieve pensioenen
 Doelstelling Adviseren op het gebied van collectieve pensioenen
- beoordelen, opzetten of wijzigen van pensioenregelingen
- collectieve en individuele actuariële berekeningen
- bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het onderhoud van software.
- meerjaren prognoses voor collectieve pensioncontracten.
 Kennisgebied Collectieve pensioen regelingen, Cobol programmeren, wetgeving, kwantitatieve informatie.

 Onderwerp Contract specialisatie
 Doelstelling Aanspreekpunt, deskundige voor de grootste Collectieve pensioen klant van Zwitserleven. Het aanpassen van de programmatuur op nieuwe regelingen. In maken van maandelijkse mutaties, het doen van meerjaren prognoses. Uitvoeren werkzaamheden op het gebied van beoordelen, beheren en accepteren van verzekeringspolissen.
Het betreft hier ook:
- doorvoeren van (zeer) complexe mutaties in de levensverzekeringen.
- beheren contracten en administreren van opgebouwde rechten en voorzieningen.
- verlenen van ondersteuning aan medewerkers die de semi-complexe mutaties doorvoeren in de verzekeringspolissen.
- verzekeringen vertalen naar de administratieve consequenties van deze wijzigingen en de processen en werkprocedures hierop aan passen.
- bewaken en analyseren van processen en indien van toepassing voorstellen op stellen om de processen te stroomlijnen.
 Kennisgebied Collectieve pensioenen, advies en communicatie, programmeren

 Onderwerp Pensioen Specialist (meerdere contractspecialisaties)
 Doelstelling Behandelen van pensioencontracten van begin tot eind, zodat de klant naar volle tevredenheid wordt ondersteund. Begeleiding van de Zwitserleven consultants op actuarieel en op commercieel vlak. De kerntaken zijn als volgt te omschrijven:
- Onderhouden van de relatie met de klant
- Signaleren en inventariseren van de behoeften van de klant
- Opvragen en bestuderen van offertes
- Adviseren van klanten
- Controleren van de administratie en administratieve en juridische documenten
- Begeleiden en communiceren op deelnemersniveau
- Opmaken van nota’s
- Uitbouwen van de werkzaamheden bij bestaande klanten of aankomende klanten
- Anticiperen op ontwikkelingen bij de klant en binnen het vakgebied
- Begeleiden van het gehele adviesproces
 Kennisgebied Collectieve pensioenen

 Onderwerp Actuariële ondersteuning.
 Doelstelling Overstap naar het actuariaat met meer verdieping in Zwitserleven systemen en producten.
Met:
- Ondersteuning ad hoc actuariële werkzaamheden (tariefanalyse, berekeningen)
- opschonen/ verbeteren van administratieve (backoffice) processen
- behandelen van niet-standaard mutaties en opstellen van speciale pensioenoffertes
- contractbeheer in het algemeen
- conversietrajecten en testen van applicaties
- participatie in omvangrijk offertetraject: testen, inventarisaties en opmaak offertes.
- beoordelen van actuariële stukken
· bepalen van actuariële consequenties van wijzigingen veroorzaakt door wijzingen in juridische en financiële wet-en regelgeving.
- adviseert bij trajecten gericht op het stroomlijnen van processen en verbeteren van systemen.
 Kennisgebied Tariefanalyse, Actuariële ondersteuning.

 Onderwerp Productontwikkeling
 Doelstelling Opzetten van nieuw AOV model. Opzetten nieuwe AOV product tezamen met het opzetten van een nieuw Embedded value model voor AOV.
 Kennisgebied Productontwikkeling AOV, programmeren, marktvergelijk, KAZO model.

 Onderwerp productontwikkeling.
 Doelstelling Opzetten van nieuw ziektewet model. Door de nieuwe wetgeving was het mogelijk voor Zwitserleven om op zeer korte termijn met een ziektewet product te komen. Door de zeer strakke deadlines was het voor Zwitserleven noodzakelijk om een projectteam in te richten met Actuariële, IT, marketing specialisten waarin de rollen niet afgebakend waren. Bijvoorbeeld de actuaris hielp mee met marketing en IT onderwerpen en de marketeer hielp mee met de eerste offertes nog voordat er officiële offerte software ontwikkeld was door IT.
 Kennisgebied Productontwikkeling, ziektewet, programmeren, marktvergelijk, wetgeving.

 Onderwerp Automatiseringsondersteuning.
 Doelstelling De scheidslijn tussen actuariaat en IT is vrij klein. Daardoor werd er soms ondersteuning verleend aan de IT afdeling,
zoals:
"Zorg voor een zodanig geautomatiseerd, eenduidig en gedocumenteerd proces bij uitkeringen uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst (bij overlijden, expiratie, gehele en gedeeltelijke afkoop) dat er een controleerbare consistentie bestaat tussen de verzekeringstechnische- en financiële administratie."
of:
"Het aanpassen van de administratieve processen aan de huidige mogelijkheden en technieken. Het project bestaat uit een 4-tal hoofddelen te weten controleslag, centraal printen, Archiefbeleid, Digitaal aanvragen en muteren. Door digitalisering en automatisering van werkzaamheden kan er meer worden verwerkt met minder inspanning. Dit levert een kostenbesparing op."
 Kennisgebied Backoffice, financiële administratie

 Onderwerp productontwikkeling Risico herverzekering
 Doelstelling Stoploss herverzekering.
In eerste instantie het maken van offertes in samenwerking met het hoofdkantoor in Zwitserland. Daarna het ontwikkelen van een beter model om sneller tot een meer adequate prijs te kunnen komen. In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en met behulp van het pakket SAS komen tot een nieuw model voor risico herverzekeringen (Stoploss) in aansluiting op de scriptie van de studie Actuaris.
 Kennisgebied herverzekeringen, Statistiek pakket "SAS".

 Onderwerp Prophet
 Doelstelling Onderzoek naar nieuw verschillende winstgevendheid model pakketten. Zwitserleven had een eigen Embedded Value pakket. Er werd een onderzoek gestart naar de mogelijkheden van de verschillende pakketten
 Kennisgebied Pakket onderzoek Embedded Value

 Onderwerp Verslaglegging
 Doelstelling Ondersteuning bij de rapportering over de actuariële verplichtingen, analyse, waarderingen en winstdelingen. Daarnaast een advisering voor een efficiënte, effectieve toepassing van de actuariële interfaces en modules voor het realiseren van afdelingstaken. Op het gebied van interne en externe actuariële verslaggeving en verbetering van de werkprocessen aan. Deze werkzaamheden werden niet zelfstandig uitgevoerd maar als hulp voor de verantwoordelijke verslaglegging afdeling.
 Kennisgebied Verslaglegging, rapportage, advisering