Nationale Nederlanden

Projectleider van de onderstaande deelprojecten van NN-Coassurance

 • RoadMap Governance projectleider
 • Financial Economic Crime
 • FEC/ sanctiewet & regelgeving
 • Eisen voor het product approval proces.
 • Regelgeving inzake IPID
 • Eisen van uitbestede diensten/ werkzaamheden voor gebruik van VNAB systemen, waaronder e-ABS
  Polissen (Placement). Hier vinden alle processen plaats voor het verkrijgen van dekking voor een risico, het creëren van een polis en het beheren van een polis. Het polisdossier is de basis voor 'Schades', waar de schades worden afgehandeld. Vanuit het polisdossier kan ook 'Boekingen' (Clearing) worden opgestart.
  Schades (Claims) Als er sprake is van een schade, creëert de makelaar binnen e-ABS een schadedossier op een in e-ABS aanwezig polisdossier. De afhandeling van het gehele schadeproces wordt door e-ABS ondersteund. Vanuit het schadedossier kunnen de bijbehorende boekingen worden opgestart of het onderliggende polisdossier worden bekeken.
 • Boekingen (Clearing)
  Hier staan de premie- en schadeboekingen. Dit onderdeel binnen e-ABS heeft het vroegere Beurs Clearing Systeem (BCS). De makelaar levert de boekingsinformatie aan gerelateerd aan het betreffende polis- of schadedossier. Dit kan via de gedefinieerde schermen, maar ook in batch, via XML of via webservices. De verzekeraars kunnen de aangeleverde boekingen verzamelen en de gegevens via een koppeling of export verwerken in hun eigen systemen.
 • Wet & regelgeving op het gebied van beloning (provisie, tekencommissie, aanvullende kostenvergoedingen, leaer fee, etc)
 • Inventarisatie van polissen waarover Buitenlandse Assurantie Belasting moet worden afgedragen.
 • Buitenlandse assurantiebelasting (BAB) en sanctiewetgeving
 • Sanctiewet 1977
 • Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen (AIFM /ICBE) moeten in hun administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) maatregelen treffen ter naleving van de sanctieregelgeving, waaronder de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Ook moeten zij direct een melding doen aan de AFM wanneer zij met een relatie te maken hebben die overeenkomt met een (rechts)persoon of entiteit als bedoeld in de sanctieregelgeving.