ZZP opdracht via

 Opdrachtgever de Volksbank
 Functie

Manager Financial markets

  • Rapporteren en monitoren dagelijks relevante risico-indicatoren tov van geldende limieten en uitvoeren trend analyses.
  • Adviseren op het gebied van marktrisico en tegenpartijrisico aan zowel de front office, finance, als het (senior) management.
  • Ontwikkeling van nieuwe modellen of aanpassingen van bestaande methodieken.
  • Opstellen in- en externe rapportages op over marktrisico en tegenpartijrisico
 Periode 2018 (7 maanden)
 


     ZZP opdracht via

 Opdrachtgever a.s.r
 Opdrachten Non financial risk manager


 Periode 2017 (6 maanden)

     

 Afdeling ACTUARIELE FUNCTIE, BELEID & REGELGEVING
 Kerntaken - Enterprise Risk Management
- Ondersteuning technische voorziening
- Ondersteuning SCR en QRT's
- Kapitaalbeleid ORSA en Risk appetite
- Reporting Economic Capital, MCEV en VNB
- Regelgeving Solvency II (en compliance)
- Risicobeleid
- Documentatie & Educatieplan Solvency II
- Participatie verbondscommissies en DNB
- Ondersteuning In Controle Framework (ICF)
-
IFRS17
 Periode 2011 - 2017 (6 jaar)


 

 
 Afdeling INSURANCE RISK MANAGEMENT
 Kerntaken - Project SolvencyII
- MC Embedded Value
- MC Value New Business
- Economic Capital models
- Earnings at Risk
- Capital at Risk
- Insurance Risk Report
- Balance Sheet management
- Country support Hungary
- Country support Greece
- Reinsurance contracts
 Periode  2008 - 2011 (3 jaar)

     
 Afdeling GROUP FINANCE
 Kerntaken - Project MCEV development
- Project Solvency II development
- Countrysupport Spain
- Countrysupport Netherlands
- Country support France
- Merger and Aquisition
- Review SOX Balance Sheet
- Support to Investor Relations
- IFRS
- Dutch GAAP & US GAAP
- Reporting MCEV & MC VNB
 Periode 2006 - 2008 (2 jaar)

     
 Afdeling ACTUARIAAT & PRODUCTONTWIKKELING (IND)
 Kerntaken - Actuarieel technische analyses
- Embedded Value & Profittesting
- Meerjarenplannen
- Toereikendheidstoets en ALM
- Productontwikkeling
- Produktconversies backoffice
- Activity Based Costing
- Prophet programmeren
- Ketenintegratie
- Backtesting
- Reporting VNB
 Periode  1997 - 2006 (9 jaar)

     
 Afdeling ACTUARIAAT & PRODUCTONTWIKKELING (COL)
 Kerntaken - Ondersteuning relatiebeheerder
- Contractspecialisatie Pensioen
- Actuariele ondersteuning
- Ziektewet
- Herverzekeren
- Collectieve pensioenen
- AOV modellen
- Cobol programmeren
- Tariefanalyses
- Verslageving ondersteuning
 Periode  1992 - 1997 (5 jaar)

          
  De afstudeerrichting bestuurlijke informatiekunde gaat in op de wisselwerking tussen bedrijven en de informatiesystemen die ze gebruiken. Centraal hierbij staat, het analyseren van de informatie- behoeften van organisaties, het bestuderen van de methoden en technieken die bij het ontwerpen van informatiesystemen worden toegepast, het bestuderen van de wisselwerking bij toepassing van informatie- technologieen in organisaties en het veranderen van de organisaties. het onderzoeken van de wijze waarop informatie- technologie kan bijdragen aan de strategie van de onderneming Het leiding geven aan de bouw en explotatie van de geintegreerde informatie- huishouding van grote ondernemingen.
     
Actuarissen bepalen wat de kans is dat risico's zich voordoen. Risico's die moeilijk ingeschat kunnen worden, maar die grote financiële gevolgen hebben. Ze stellen de financiële consequenties vast die deze risico's met zich brengen. Ofwel systematisch in de toekomst kijken voorspellingen doen, en deze vertalen in financiële consequenties. In essentie dus iemand die zich, op basis van het verleden, met de toekomst bezig houdt. Terreinen waarop actuarissen actief zijn, levens verzekeringsraars, pensioenfondsen en consultancy bureau.
     
  Econometrie en Operationele Research (OR) ligt op het grensvlak van wiskunde, economie en informatica Je leert hoe je bedrijfsvragen van getalsmatige aard kunt oplossen met behulp van toegepaste wiskunde en informatie- en
computertechnologie Voorbeelden van vraagstukken die je tegenkomt in de opleiding Econometrie zijn o.a.
hoe maak je een rooster voor het luchtvaartpersoneel als je ook rekening moet houden met het vervangen van de bemanning en de CAO-overeenkomsten, hoe schat je het rendement en risico van een beleggings- portefeuille, wat is de route met de laagste kosten om een postauto langs alle brievenbussen in een gebied te laten rijden.