Kernwaarden zijn de ontwikkeling van (internationale) regelgeving voor verzekeraars en volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Het invloed en impact hebben internationale fora voor verzekeringstoezicht, zoals EIOPA en IAIS. Een belangrijke adviesrol en vraagbaak zijn voor collega’s van toezicht. Schakelen met een breed scala aan stakeholders, waaronder verschillende ministeries en de brancheorganisatie voor verzekeraars. Een intensieve samenwerking met collega’s in Europa.

De belangrijkste verantwoordelijkheden:

  • Voorbereiden van en deelnemen aan (inter)nationaal overleg op technisch niveau, om te komen tot hoogwaardige voorstellen die in lijn zijn met de beleidsopvattingen van DNB en om tijdig zicht te hebben op de positie van andere landen en hun beweegredenen.
  • Fungeren als aanspreekpunt voor regelgeving ontwikkelingen. Denk daarbij aan Solvency II, de ontwikkeling van IAIS standaarden, diverse risicogebieden (zoals rente-, markt-, verzekerings- en operationeel risico) alsook groepstoezicht en recovery en resolutie. Voor openbare optredens van directieleden voorbereiden van speeches en presentaties.
  • Goede contacten onderhouden met interne collega’s van andere beleidsafdelingen en uitvoerend toezicht. Daarnaast het opbouwen en onderhouden van een netwerk van counterparts bij buitenlandse toezichthouders, het Ministerie van Financiën en in de sector. Expert op een aantal aspecten van het Compliance-werkveld en fungeer als sparringpartner en toeziet op naleving en gedrag. Ook verantwoordelijk voor het bevorderen van kennis en bewustwording rondom de naleving van zowel externe wetgeving als interne regelgeving (awareness). Begeleidt compliance-/integriteitrisico analyses, houdt het management scherp op dit vlak en je monitort de mate waarin de organisatie deze risico’s beheerst heeft. Bepaalt of de verzekeraar voldoet aan wet- en regelgeving en ethische normen.

De belangrijkste regelgeving werkterreinen zijn, Solvency II (het toezichtraamwerk op het gebied van kapitaal, governance en informatie voorziening), IFRS-17 (vereisten voor de waardering van de verzekeringscontracten) en IFRS-9 (vereisten voor de waardering van financiële instrumenten).