De in controle statement van het risicomanagement in de organisatie wordt getoetst met behulp van het In Controle Framework. Dit framework bestaat uit drie dimensies. Het risico management zit voornamelijk in de tweede dimensie van het ICF. Een beknopt overzicht van een aantal van deze elementen wordt hieronder uitgelegd.